Verslag: filmvertoning bij No Limits – 03-04-2017

Filmvertoning bij No Limits – 03-04-2017
Georganiseerd door IZI Solutions

#Wijzerkijken

Net als bij een gewoon avondje film kijken wordt er popcorn en frisdrank geserveerd. Langzaam stroomt de zaal vol met mensen: ouder, jonger, wit, maar overwegend gekleurd. Er zijn in totaal zo’n 50 mensen gekomen naar No Limit; een prachtig buurtcentrum in Amsterdam zuidoost.

Het doel van deze avond was om gezamenlijk tot een ‘signaal advies’ te komen. De documentaire laat het volgens sommigen afweten in het geven van advies voor de kijker wat nu te doen. Er is een call of action nodig. Daarom puntsgewijs de belangrijkste commentaren en adviezen van de avond:

Choose your battles
Weet wie je bent. Weet waar je staat. En weet wanneer je er tegenin gaat.

Meer aandacht voor de emotionele kant
De hoeveelheid onbewuste pijn die met name micro-agressie of alledaags racisme veroorzaakt bij jongeren wordt enorm onderschat. Hier moet meer aandacht aan geschonken worden.

Geef de ruimte voor expressie zonder de ander te kwetsen
Het gebruik van taal – bijvoorbeeld termen zoals blank of neger – hebben een beladen taalgeschiedenis. Het is belangrijk om hier bewust van te zijn. Tegelijkertijd moet je mensen niet meteen afkeuren of aanvallen wanneer zij termen gebruiken die voor jou problematisch zijn. Geef elkaar de ruimte zodat iedereen zich publiekelijk kan uiten in de manier waarop die persoon dat prettig vindt. Als er toch iets wordt gezegd dat je kwetst, neem die persoon naderhand even apart om hen uit te leggen dat specifieke termen een negatief gevoel bij jou hebben opgeroepen. Zorg altijd dat de gezamenlijke discussieruimte voor iedereen veilig voelt.

Fight, flight or freeze
Geen van deze strategieën is de beste, want het hangt af van de situatie. Soms is het beter om verbaal terug te vechten, terwijl op andere momenten het beter is om te beslissen dat dit niet jouw battle is. Freeze is eigenlijk nooit goed, want dan blijf je slachtoffer van de situatie. Blijf wel altijd kalm en bewaar de innerlijke rust.

Verenig jezelf
Ben je iemand die op slot gaat als jou iets naars overkomt? Praat er dan over en maak het bespreekbaar in je eigen kring. Vind je het moeilijk om gepast te reageren? Oefen dan eerst in een veilige omgeving. Verenig jezelf zodat je er niet alleen voor staat.

Ben zelf-kritisch en zelf-reflexief
Probeer te begrijpen waarom bepaalde dingen je kwetsen. Je kunt bijvoorbeeld wekelijks een moment voor jezelf nemen om te kijken hoe je week is gegaan. Komen er bepaalde dingen structureel terug? Probeer daar dan aan te werken. Ook als gemeenschap moet je zelf-kritisch zijn.  Steeds meer gekleurde Nederlanders worden zich bewust van hun black history. Dat is super goed, maar blijf kritisch naar jezelf. Heb jij ook wel eens iemand uitgesloten?

Blijf constructief
De nieuwe generaties kiezen steeds meer voor het emancipatoire pad en komen op voor hun eigen rechten en plek in de samenleving. Blijf wel kritisch en constructief. Je bereikt niks met het haten van witte mensen. Ga ook niet de strijd aan met andere minderheden in Nederland over wie het meest heeft geleden.

Informeer jezelf over het schoolsysteem
Een te laag schooladvies of uitsluiting van de cito-toets is een hardnekkig probleem. Veel mensen zijn onvoldoende op de hoogte van de regels en structuren in het onderwijs. Informeer jezelf en  ondersteun andere ouders. Alleen samen kun je een verandering teweeg brengen door bijvoorbeeld een schoolbeleid aan te pakken.

Leer luisteren – Heb de feiten op een rijtje – Ben niet bang om te praten